Rozpočty

V oboru rozpočtování staveb působím od roku 2000 jako specializovaná firma pro vypracování stavebních rozpočtů.

Nabízím komplexní služby v oblasti cenového řízení staveb pro investory, projektanty, dodavatele, fyzické osoby i jiné subjekty.

Svou činnost vykonávám naprosto nezávisle a nestranně – nejsem závislá na žádné dodavatelské, projekční nebo investorské firmě, nedostávám žádné provize, sponzorské nebo jiné dary.

Mám dlouholetou praxi v inženýrské činnosti při technické přípravě a realizaci staveb a zkušenosti z kalkulačního, rozpočtového a cenového servisu pro různé druhy staveb. Zejména jsem se specializovala na pozemní stavitelství, komunikace, výstavbu, rekonstrukce i bourací práce a venkovní inženýrské sítě:

rodinné domy, byty, bytové domy, penzióny, úřady, zdravotnická zařízení, haly a další objekty, rekonstrukce a zateplování objektů občanské vybavenosti, bourací práce, statické zajištění objektů, terénní úpravy, úpravy vodních toků, venkovní vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, pozemní komunikace, chodníky, plynovody …

Při výpočtu cen prací vycházím z databází oceňovacích podkladů a směrných cen stavebních prací Cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.

Součástí rozpočtu mohou být dle domluvy i přípravářské práce pro realizaci stavby,  popřípadě kompletní inženýring (Inženýrská činnost je především získávání územních a stavebních povolení a s tím související zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení)

  • Buď se do projektu pustíme spolu od začátku, nebo převezmu vaši dokumentaci a doplním ji, pokud bude třeba.
  • Na vydání stavebního povolení potřebujete někdy až 70 různých dokumentů nebo stanovisek. Na základě vaší plné moci si je vyžádáme a úřady budu uhánět, abychom měli vše potřebné co nejrychleji „v mašličkách“.
  • Budu vás držet stále v obraze a o všem informovat
  • Jsem vytrvalec, protože stavební povolení je běh na dlouhou trať. Budu za vás hlídat všechny lhůty a snažit se dobu potřebnou pro vydání povolení stlačit, jak jen to půjde. Ať můžete co nejdřív bydlet.
  • Na konci naší spolupráce dostanete kompletní podklady pohromadě, tak abyste se mohli soustředit už jen na stavbu vašeho nového domova

Těším se na spolupráci s vámi