O mě

Jmenuji se Lenka Šablaturová a v oboru rozpočtování staveb působím od roku 2000 jako specializovaná firma pro vypracování stavebních rozpočtů. Nabízím komplexní služby v oblasti cenového řízení staveb pro investory, projektanty, dodavatele, fyzické osoby i jiné subjekty.

Posledních deset let se zabývám také vyřizováním dotací. Jedná se o složitý proces, proto spolupracuji jak s projektanty, tak se zpracovateli energetických hodnocení budov i technickým dozorem. Dotace vyřizuji z programu Nová zelená úsporám  administrovaný ze Státního fondu životního prostředí ČR a z programu Státního fondu rozvoje investic, který je  v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR a který vznikl přejmenováním Státního fondu rozvoje bydlení k 1. červnu 2020 na základě novely č. 113/2020 Sb.. Kromě podpory bydlení má tento fond v působnosti podporu regionálního rozvoje a některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Zavolejte, ráda Vám zodpovím všechny Vaše dotazy. Pomůžu Vám zvážit, zda se Vám Vaše investice vyplatí a orientačně za základě Vašich podkladů vypočítám výši dotace. Pokud nemáte zpracovanou projektovou dokumentaci, zpracuji, doporučím nebo nechám zpracovat. V rámci vyřízení dotace je i energetický audit, žádost o dotaci a i čerpání dotace. Včetně technického dozoru.

Upozorňuji, že spousta realizačních firem není schopna doložit stavebníkovi (žadateli o dotaci) potřebné dokumenty z realizace zateplení. Pak je škoda, že není dotace vyplacena.  Do jedné žádosti lze kromě zateplení zahrnout i žádost v dřívějšího programu dešťovka, nebo vše spojit s kotlíkovou dotací. Žádost lze podat na zateplení domu, na výstavbu zelené střechy, stínící techniku, na výstavbu dobíjecí stanice pro elektromobil, fotovoltaické systémy, na příspěvek na projektovou dokumentaci atd.                                     

12
Vyřízené dotace
100 %
Úspěšnost vyřízení
4414783
Celkem vyplaceno