Oceňování nemovitostí   –   nabízené služby

Svým klientům nabízím zpracování tržní ceny nemovitosti (hlavně k dědickým řízením) i odhady tržních hodnot (obvyklých cen) různých typů nemovitostí, zejména: 

  • rodinných domů
  • bytů a nebytových prostor
  • rekreačních a zahrádkářských chat, chalup a domků
  • vedlejších staveb, venkovních úprav, garáží, studní
  • stavebních, zemědělských i ostatních pozemků
  • nedokončených staveb
  • trvalých porostů
  • komerčních objektů, staveb a budov
  • věcných břemen

Účelem ocenění nemovitostí jsou nejčastěji:

  • ocenění pro prodej a koupi nemovitosti, daň z převodu nemovitostí
  • dědická a darovací řízení, daň darovací, ocenění pro dědická řízení
  • ocenění věcných břemen
  • vypořádání spoluvlastnictví při dělení společného jmění manželů, při dělení podílového spoluvlastnictví, dělení nemovitostí
  • nepeněžité vklady nemovitostí do majetku firmy
  • dražby a exekuce
  • další účely dle konkrétní potřeby
  • úvěrová řízení – pro vyřízení hypotečního či jiného úvěru u bank

Služby poskytuji:

  • jednotlivým občanům
  • fyzickým i právnickým osobám
  • bankám, peněžním ústavům a finančním skupinám
  • městům a obcím
  • soudům, advokátům, orgánům činným v trestním řízení
  • státní správě

Služby nabízím přednostně z okresu Nový Jičín a v dostupném okolí, nicméně není problém vyhovět i zákazníkům ze vzdálenějších částí.