Oceňování nemovitostí   –   nabízené služby

Svým klientům nabízím zpracování tržní ceny nemovitosti (hlavně k dědickým řízením) i odhady tržních hodnot (obvyklých cen) různých typů nemovitostí, zejména: 

 • rodinných domů
 • bytů a nebytových prostor
 • rekreačních a zahrádkářských chat, chalup a domků
 • vedlejších staveb, venkovních úprav, garáží, studní
 • stavebních, zemědělských i ostatních pozemků
 • nedokončených staveb
 • trvalých porostů
 • komerčních objektů, staveb a budov
 • věcných břemen

Účelem ocenění nemovitostí jsou nejčastěji:

 • ocenění pro prodej a koupi nemovitosti, daň z převodu nemovitostí
 • dědická a darovací řízení, daň darovací, ocenění pro dědická řízení
 • ocenění věcných břemen
 • vypořádání spoluvlastnictví při dělení společného jmění manželů, při dělení podílového spoluvlastnictví, dělení nemovitostí
 • nepeněžité vklady nemovitostí do majetku firmy
 • dražby a exekuce
 • další účely dle konkrétní potřeby
 • úvěrová řízení – pro vyřízení hypotečního či jiného úvěru u bank

Služby poskytuji:

 • jednotlivým občanům
 • fyzickým i právnickým osobám
 • bankám, peněžním ústavům a finančním skupinám
 • městům a obcím
 • soudům, advokátům, orgánům činným v trestním řízení
 • státní správě

Služby nabízím přednostně z okresu Nový Jičín a v dostupném okolí, nicméně není problém vyhovět i zákazníkům ze vzdálenějších částí.